Bez popisku

Oborová praxe

Oborová praxe – úvodní informace

Cílem oborové praxe je seznámit studenty s pracovišti, na kterých se v praxi uplatňují odborné biologické poznatky. Tato pracoviště byla vybrána tak, aby zahrnovala zařízení, která je možné navštívit s žáky základní školy a to, jak v rámci běžného hodiny přírodopisu, tak v rámci volitelných praktik či kroužků. Oborová tedy není praxi učitelskou, a tudíž nemůže zahrnovat hospitace na školách a školských pracovištích.

Zapsání oborové praxe

Oborová praxe je povinným předmětem a studenti si ji zapisují ve 3. ročníku bakalářského studia (Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy) a to v podzimním semestru.

Délka praxe a výuka na fakultě během praxe

Pro absolvování oborové praxe je vyhrazeno 10 pracovních dní v průběhu měsíce října, v tuto dobu nemají studenti na Pedagogické fakultě žádnou výuku. Výuka studentů mezifakultního studia (kombinace Animátor sportovních aktivit a Pedagogické asistentství přírodopisu) na Fakultě sportovních studií během oborové praxe však probíhá!

Průběh praxe

Praxe většinou probíhá během druhého a třetího říjnového týdne. Pro každý z oborů aprobace je vyhrazeno 5 pracovních dní. Během oborové praxe z biologie studenti navštíví čtyři odborná biologická pracoviště. Každá exkurze je doprovozena výkladem. Studenti mají povinnost si z něj dělat poznámky, na základě kterých následně sepíší závěrečnou zprávu. Tyto poznámky studenti předkládají spolu se závěrečnou zprávou k zápočtu. Pro zpracování závěrečné zprávy je vyhrazen pátý den oborové praxe.

Závěrečná zpráva

Každý student k zápočtu předloží závěrečnou zprávu (do 5 stran textu) zpracovanou samostatně na základě vlastních poznámek z jednotlivých exkurzí. Závěrečnou zprávu je třeba zpracovat v souladu se Zásadami pro zpracování seminárních prací na katedře biologie.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Účast na exkurzích do čtyř zařízení
  • Odevzdání poznámek ze čtyř exkurzí
  • Odevzdání závěrečné zprávy

    DSC_0062

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info