Učitelská praxe 1

Učitelská praxe 1 – základní informace

Typ praxe

Učitelská praxe 1 je průběžnou učitelskou praxí. Pro plnění praxe je vyhrazen čtvrtek a pátek, kdy nemají studenti výuku na PdF. Po domluvě s garantem praxí (Dr. Vodová) je možné praxi plnit i v jiných dnech. Účastí na učitelské praxi však nelze omlouvat absenci na seminářích a cvičeních.

Zapsání učitelské praxe 1

Studenti učitelství přírodopisu si praxi povinně zapisují v podzimním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Výběr školy na praxi

Studenti se na cvičnou školu přihlašují prostřednictvím IS. Je možné si zvolit buď nabízenou školu ze seznamu (je třeba respektovat poptávané studijní kombinace), nebo si zvolit školu vlastní. Ve druhém případě je třeba si praxi nejprve na konkrétní škole domluvit a teprve poté zadávat data do IS. Alespoň jednu ze tří učitelských praxí musí student absolvovat v Brně – ideálně Učitelskou praxi 2.

Nástup na praxi

V období podzim 2014 praxe probíhá v týdnech od 6.10. do 12.12. 2014

Datum nástupu na praxi je stanoveno na 9.10. 2014 v 7:45.

Průběh praxe

Cvičnou školu student navštěvuje ve čtvrtek a pátek po dobu 10 týdnů. Na činnosti spojené s plněním učitelské praxe je vyhrazeno 5 hodin týdně za každý obor, tj. 10 hodin týdně za dva obory. Do plnění praxe se vedle přímé činnosti ve škole (3 hodiny týdně, tedy 30 hodin na obor za praxi), započítává i domácí příprava (2 hodiny týdně, tj. 20 hodin na obor za praxi). Na praxe ze dvou předmětů tedy připadá celkem 100 hodin za semestr.

Podmínky udělení zápočtu

  • odevzdání přehledu výstupů na praxi podepsaného cvičným učitelem
  • absolvování a vedení záznamů z 10 náslechů
  • odučení 3 hodin přírodopisu
  • odevzdání 3 příprav na hodiny přírodopisu
  • odevzdání kopie Hodnocení studenta

Podrobnější instrukce k vypracování jednotlivých materiálů podá Dr. Vodová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info