Bez popisku

Učitelská praxe 2

Učitelská praxe 2 – základní informace 

Typ praxe

Učitelská praxe 2 je průběžnou učitelskou praxí. Pro plnění praxe je vyhrazen čtvrtek a pátek, kdy studenti nemají výuku na PdF. Po domluvě s garantem praxí (Dr. Vodová) je možné praxi plnit i v jiných dnech. Účastí na učitelské praxi však nelze omlouvat absenci na seminářích a cvičeních.

Zapsání učitelské praxe 2

Studenti učitelství přírodopisu si praxi povinně zapisují v jarním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Výběr školy na praxi

Studenti se na cvičnou školu přihlašují prostřednictvím IS. Je možné si zvolit buď nabízenou školu ze seznamu (je třeba respektovat poptávané studijní kombinace), nebo si zvolit školu vlastní. Ve druhém případě je třeba si praxi nejprve na konkrétní škole domluvit a teprve poté zadávat data do IS. Alespoň jednu ze tří učitelských praxí musí student absolvovat v Brně – ideálně Učitelskou praxi 2.

Nástup na praxi

V období jaro 2015 praxe probíhá od 9.3. do 15.5. 2015.

Termín nástupu na praxi bude upřesněn Oddělením praxí.

Průběh praxe

Cvičnou školu student navštěvuje ve čtvrtek a pátek po dobu 10 týdnů. Na činnosti spojené s plněním učitelské praxe je vyhrazeno 5 hodin týdně za každý obor, tj. 10 hodin týdně ze dvou oborů. Do plnění praxe se vedle přímé činnosti ve škole (3 hodiny týdně, tedy 30 hodin na obor za praxi), započítává i domácí příprava (2 hodiny týdně, tj. 20 hodin na obor za praxi). Na praxe ze dvou předmětů tedy připadá celkem 100 hodin za semestr.

Podmínky udělení zápočtu

  • odevzdání přehledu výstupů na praxi podepsaného cvičným učitelem
  • absolvování a vedení záznamů z 6 náslechů
  • odučení 10 hodin přírodopisu
  • odevzdání 10 příprav na hodiny přírodopisu
  • odevzdání kopie Hodnocení studenta

Podrobnější instrukce k vypracování jednotlivých materiálů podá Dr. Vodová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info