Bez popisku

Učitelská praxe 3

Učitelská praxe 3 – základní informace

Typ praxe: jedná se o praxi učitelskou souvislou. Studenti učitelství přírodopisu si praxi zapisují v podzimním semestru 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Praxe je realizována během posledních čtyř týdnů semestru (zhruba od poloviny listopadu do poloviny prosince). Během praxe studenti nemají výuku na PdF.

Zapsání školy na praxi

Studenti se na cvičnou školu přihlašují prostřednictvím IS. Je možné si zvolit buď nabízenou školu ze seznamu (je třeba respektovat poptávané studijní kombinace), nebo si zvolit školu vlastní. Ve druhém případě je třeba si praxi nejprve na konkrétní škole domluvit a teprve poté zadávat data do IS. Tuto praxi je dobré absolvovat v místě bydliště nebo na škole, kde je pravděpodobnost získání pracovního místa.

Nástup na praxi

V období podzim 2014 praxe probíhá od 18.11. do 12.12. 2014.

Průběh praxe

Cvičnou školu student navštěvuje po dobu čtyř týdnů. Na činnosti spojené s plněním učitelské praxe je vyhrazeno celkem 50 hodin za celou praxi. Na praxe ze dvou předmětů tedy připadá celkem 100 hodin. Do plnění praxe se vedle přímé činnosti ve škole, započítává i domácí příprava.

Podmínky udělení zápočtu

  • odevzdání přehledu výstupů na praxi podepsaného cvičným učitelem
  • absolvování a vedení záznamů z 5 náslechů
  • odučení 20 hodin přírodopisu
  • odevzdání 20 příprav na hodiny přírodopisu
  • odevzdání kopie Hodnocení studenta

Podrobnější instrukce k vypracování jednotlivých materiálů podá Dr. Vodová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info