Den biologie 2016

Po úspěšném minulém ročníku uspořádala Katedra biologie PdF MU opět v pátek 9. 12. 2016 jednodenní akci nazvanou Den biologie za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě“.

Řadu zajímavých úkolů se vzdělávacím charakterem plnilo během celého dne téměř dvě stě žáků druhého stupně základních škol a studentů gymnázií. V první místnosti měli možnost seznámit se detailně s gekončíky nočními, tropickými šváby a moučnými červy. Sledovat na jejich těle důležité znaky a dozvědět se informace o jejich způsobu života. Ve druhé místnosti byly úkoly naladěny vánoční atmosférou. Žáci se seznamovali se základními druhy jehličnanů, které se využívají nejen jako vánoční stromečky a přiřazovali k sobě správně větvičky a šišky. Soutěžili vzájemně ve znalostech o našich sladkovodních rybách a učili se je poznávat podle obrázku. Výtvarně tvořiví jedinci si zde mohli vymodelovat vlastní buňku z domácí plastelíny a v případě zájmu se naučit postup její přípravy.

Ve třetí místnosti se žáci a studenti formou soutěže seznámili s využitím řas a hub člověkem. Přiřazovali řasy a houby ke skutečným potravinářským výrobkům, lékům a potravinovým doplňkům. Odpověděli si pak na otázky: Proč kyne těsto? Z čeho se vyrábí penicilín? Proč se používají kvasnice k výrobě piva? Z čeho je bílý povlak na Hermelínu? A z čeho je želé na dortu? Co je to za houbu v čínské zeleninové směsi? Poté se mohli pokusit vyřešit kriminální čin a odhalit pachatele podle otisků prstů na láhvi. V následujících třech dílčích úkolech se přesvědčili, že použitím obou našich očí směřujících dopředu, vnímáme mnohem lépe hloubku i vzdálenost a máme možnost vidět objekty 3D. Při zalepení jednoho oka bylo plnění úkolů obtížnější. Seznámili se tak s pojmem binokularita a výhodou překrývání zrakových polí levého a pravého oka. Milovníci náročných stavebnic si mohli poskládat molekulu DNA složenou z jednotlivých atomů.

Ve čtvrté místnosti se pomocí přiřazování správných pojmů k jednotlivým částem Země seznámili s hlubinnou stavbou Země. Výsledkem byl přehledný řez planetou Zemí. Poté se učili přiřazováním pojmů do obrázku stavbu zemské kůry, k dispozici byl obrázek představující oceánskou a kontinentální zemskou kůru. Při poznávání neživých přírodnin se snažili pojmenovat 10 vzorků nejběžnějších minerálů, hornin nebo nerostných surovin. Pomocí chronologického řazení jednotlivých útvarů planety Země a významných událostí ve vývoji života na Zemi se seznámili s geologickou historií naší planety. Nakonec si každý mohl pomocí plastelíny a sádry vyrobit svoji vlastní zkamenělinu.

Odpolední návštěvníci našeho programu měli možnost seznámit se se zajímavým životem netopýrů, s ukázkami jejich ultrazvukových hlasů, převedených do slyšitelného zvuku a s živými zástupci dvou druhů u nás žijících netopýrů. Úspěšní řešitelé úkolů si v závěru své návštěvy mohli vybrat za odměnu minerál a učitel potom pro třídu jednu z karetních her o přírodě. Badatelsky strávený den za zájmu hojného počtu žáků a studentů nás velmi potěšil a doufáme, že v podobných aktivitách budeme mít možnost pokračovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info