Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

Katedra biologie Pedagogické fakulty MU byla spoluřešitelem projektu „Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU“ (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0018).

Projekt byl na katedře realizován od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2015 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit v mladých zájemcích pozitivní vztah k přírodovědným a technickým oborům a chuť zapojit se aktivně do vědeckého bádání v těchto oblastech. IMG_0200

Katedra biologie PdF MU v rámci projektu nabídla 7 kurzů z různých biologických disciplín, určených pro učitele základních a středních škol. Garanty a lektory kurzů byly odborníci z Pedagogické fakulty. Součástí projektu byla také konference „Jak popularizovat vědu“, která se konala v srpnu 2014.

Zprávy z konání jednotlivých kurzů a konference jsou umístěny na stránkách jednotlivých aktivit níže.

Kurzy byly zcela naplněny. V sedmi kurzech se do aktivit zapojilo celkem 141 účastníků – učitelů ze základních a středních škol. Učitelé ze základních škol tvořili 2/3 účastníků, ostatní byli většinou učitelé z gymnázií. Více než polovina učitelů byla velmi aktivních – učitelé absolvovali v rámci projektu dva a více kurzů.

Účastníkům kurzů byly na závěr předkládány dotazníky, jejichž cílem bylo mimo jiné zjistit, jaký přínos kurz měl a o jaká biologická témata by v budoucnosti měli účastníci zájem. S vyhodnocením zpětné vazby absolventů kurzů se můžete seznámit zde.

Nabízené kurzy:

Konference „Jak popularizovat vědu“

Základní informace o projektu

Fotogalerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info