Dendrologické vycházky

Anotace

Kurz je tvořen třemi samostatnými vycházkami, které budou realizovány na území města Brna. Účastníci v průběhu tří různých ročních období navštíví čtyři lokality (maloplošné zvláště chráněné území, školní zahrada, sídliště a park). Na každé z navštívených lokalit budou prezentovány zastoupené dřevinné taxony. Kromě určovacích znaků bude pozornost soustředěna také na jejich ekologické nároky, původnost, stupeň ochrany a ohrožení. Zmíněno bude i současné a historické využití dřevin v praxi. Pro srovnání možností určování stejných dřevin v různých ročních obdobích jsou zařazeny dvě vycházky na stejnou lokalitu – do parku Lužánky v období podzimu a zimy. Po absolvování kurzu obdrží každý z účastníků, aktivních učitelů základních a středních škol, certifikát o absolvování kurzu a materiály s dendrologickou tématikou.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni

  • určit vybrané druhy dřevin v různých ročních obdobích
  • zhodnotit ekologické nároky vybraných dřevin
  • posoudit původnost výskytu vybraných dřevin v České republice.

Cílová skupina kurzu

  • učitelé přírodopisu a zeměpisu základních škol
  • učitelé biologie a zeměpisu středních škol
  • učitelé dalších předmětu základních a středních škol podílející se na realizaci průřezového tématu Environmentální výchova

Časové rozvržení kurzu

1. vycházka: 27. 8. 2014

– Maloplošné zvláště chráněné území (PR Kamenný vrch) a školní zahrada Kejbaly;

– časová dotace cca 4 hod

2. vycházka: 11. 10. 2014 9:30 – 15:00

– dřevinná vegetace v lidských sídlech a dřeviny parku Lužánky

– časová dotace cca 4 hod

3. vycházka: 14. 2. 2015 9:30 – 12:00

– poznávání dřevin v zimním stavu (park Lužánky)

– časová dotace cca 2 hod

Závěrečná zpráva o konání kurzu Dendrologické vycházky

Přehled jednotlivých vycházek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info