Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru Učitelství přírodopisu a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

kód MU: MUNI/FR/1116/2015

Řešitel: Mgr. Kateřina Ševčíková

Spoluřešitelé: Pavel Tesař, Mgr. Iva Frýzová, Mgr. Petra Tužilová

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění výuky předmětů Pěstitelství, Pěstitelství s didaktikou a Praktikum z pěstitelství pro studenty Bc. a NMgr. studia učitelství přírodopisu a Mgr. studia učitelství pro 1. stupeň základní školy (dále ZŠ).

Pěstitelské práce jsou v základním školství povinně vyučovány na 1. stupni ZŠ a volitelně na 2. stupni ZŠ.

Cílem projektu je vytvoření Multimediální výukové příručky pro studenty učitelství přírodopisu, biologie a učitelství pro 1. stupeň ZŠ, která bude plnit funkci výukového a studijního materiálu a bude zahrnovat nezbytná základní témata (základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo a sadba, pěstování rostlin okrasných, léčivých, koření, zeleniny, pokojových rostlin, polních, ovocných; rostliny jedovaté, jako drogy, alergenní rostliny, zásady hygieny a bezpečnosti práce.

Bude doplněna autorskými fotografiemi, obrázky, náměty na pracovní listy (pro pokusy a pozorování). Obsah bude inovován směrem k interdisciplinaritě a aktualizaci témat, včetně nejnovějších odborných zdrojů, které budou studentům k dispozici. A v neposlední řadě vyvineme nový způsob testování vědomostí a dovedností studentů založený na inovované podobě předmětů.

Velký důraz bude kladen na praktickou aplikaci nabytých poznatků v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info