Inovace vybraných předmětů studijních oborů asistentství a učitelství přírodopisu pro ZŠ prostřednictvím sbírek přírodnin

MUNI/FR/1026/2017

Anotace: Pro potřeby studentů oborů asistentství a učitelství přírodopisu pro ZŠ doposud chybí adekvátní povinná penza a na ně navazující ucelené sbírky přírodnin odpovídající potřebám výuky na PdF MU.

Prvním cílem projektu je vytvořit nová penza podle potřeb studentů PdF MU. Druhým cílem je následně vytvořit sbírky přírodnin, a to ve třech formách – sbírky systematické pro využití ve výuce, sbírky pracovní určené k prezenčním výpůjčkám a sbírky digitalizované pro samostatnou práci studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info