Katedra biologie PdF MU uspořádala v pátek 10. 11. 2017 jednodenní akci nazvanou Den biologie za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě“. Řadu zajímavých úkolů se vzdělávacím charakterem plnilo během celého dne 170 žáků druhého stupně základních škol. Čtyři hlavní tematické celky byly rozděleny do tří laboratoří a jedné učebny. V první laboratoři nazvané „Co nevidím, to si přiblížím mikroskopem“, žáci pozorovali nálevníky, rozsivky a řasy, které se vyskytují v listopadu v řece Svratce a také si vytvořili své trvalé preparáty s průduchy rostlin, křídlem včely a rozsivkami. Cílem úkolů bylo ukázat rozmanitost tvarů a rysů na rozsivkových schránkách a seznámit žáky s determinací rozsivek. Žáci si také zkusili vyřešit za pomocí mikroskopů kriminální čin. Cílem zde bylo nenásilnou formou upozornit na rozdílnosti ve stavbě vlasů a různých zvířecích chlupů. Úkoly v učebně se soustředily na „Tok energie“ v buňkách a souvislost s různými pohyby živých organismů. Žáci si vyrobili malý funkční model lidských plic a utřídili si rozličné formy příjmu kyslíku u různých organismů. Seznámili se a také si zasadili hýbající se rostlinu „mimózu“, srovnali si migraci úhoře a lososa a stanovovali trasu migrací čápů do Afriky. V laboratoři nazvané „Nebezpeční živočichové“ si mohli prohlédnout zajímavé sbírky rozličných bezobratlých živočichů, pozorovat povrch těla živočichů se šupinami za pomocí preparátů v lihu (užovka obojková, zmije obecná, slepýš křehký) a dozvědět se důležité informace k životním stádiím klíštěte obecného a ochraně před nebezpečnými chorobami, které přenáší. Poslední laboratoř nazvaná „Záhady mikrosvěta“ si za pomocí přiřazování mikroskopických fotografií a reálných předmětů, částí těla člověka, hornin a minerálů, kladla za cíl ukázat žákům běžné věci, které je obklopují netradičním způsobem po mnohonásobném zvětšení elektronovým, polarizačním a světelným mikroskopem Úspěšní řešitelé úkolů si v závěru své návštěvy mohli vybrat za odměnu minerál a učitel potom pro třídu jeden z karetních klíčů ze světa rostlin, motýlů či jiných bezobratlých. Cílem celé aktivity, na jejíž organizaci se podílelo osm členů Katedry biologie a téměř dvacet studentů, bylo především zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd. Aktivita týmu katedry byla finančně podpořena 16 tis. Kč na nákup materiálu a pomůcek, 3 tis. Kč na služby a 15. tis. Kč na odměny pro organizátory. Badatelsky strávený den za zájmu hojného počtu žáků a studentů nás velmi potěšil a doufáme, že v podobných aktivitách budeme mít možnost pokračovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info