OP VVV „Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

Výzva: Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Za Katedru biologie PdF MU se projektu účastní:
Mgr. Martina Jančová, Ph.D – oborový garant, oborový didaktik
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D- oborový didaktik
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D – oborový didaktik
Mgr. Natálie Čeplová – oborový didaktik
doc. RNDr. Boris Rychnovský – oborový didaktik
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.- oborový didaktik
Mgr. Kateřina Ševčíková – oponent portfolií

 

Oborové semináře z přírodopisu:

Hromadná setkání ve Valči:

  • 2017

  • 2018

  • 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info