Projektovou výukou předmětu Didaktika přírodních věd k posilování profesních kompetencí studentů učitelství

kód MU: MUNI/FR/1058/2016
Řešitel: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., PhDr. Mgr. Šindelková Monika
Studenti učitelství přírodovědných oborů na PdF MU v rámci navazujícího magisterského studia absolvují povinný předmět Didaktika přírodních věd. Inovace tohoto předmětu si klade za cíl posílit jejich profesní kompetence díky návrhu a realizaci celodenní výuky na téma „Život v pohybu“ formou studentského skupinového projektu. Výuka bude uskutečněna na čtyřech ZŠ v Brně a okolí. Jedním z dílčích výstupů inovace předmětu bude také metodická příručka pro integrovanou výuku tématu „Život v pohybu“.

Projekt je zacílen na posílení kooperace ve výuce prostřednictvím společného uvažování studentů o problému – návrhu integrované tematické výuky (ITV). Přístup k řešení založený na znalostech, dovednostech a postojích jednotlivých studentů spolu s implementací integrujícího přístupu a následnou realizací na ZŠ je v kontextu ostatních předmětů studia učitelství unikátní. Studenti sami na sobě zakusí projektovou výuku, která je využívána nejen na základních a středních školách, ale patří k silným výukovým strategiím i na vysoké škole.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info