V pátek 29. dubna naše katedra pořádala již tradiční Den biologie pro žáky základních škol. Letos nám zde za dopoledne a brzké odpoledne prošlo téměř 300 dětí z pěti základních škol z Brna a jeho okolí. V první laboratoři se seznamovali s živými zvířaty - hady, pavouky, křečky, šváby aj.,

V druhé laboratoři si vyzkoušeli mikroskopování různých biologických materiálů na kvalitních mikroskopech a snažili se přiřadit, co v mikroskopu vidí k reálným objektům. Na dalším stanovišti si vyzkoušeli přiřadit lebky předků člověka k rekonstrukcím jejich obličejů i těla a k základním charakteristikám o jejich životě a zajímavostech. Také si zde mohli změřit sílu stisku svých rukou a porovnat se sílou stisku čelistí různých živočichů či se sílou různých sportovců. Velmi je zaujala  možnost vyzkoušet si opilost na nečisto s "opileckými" brýlemi.

Ve třetí laboratoři se zabývali horninami a minerály, u nichž si zkoušeli jejich tvrdost, a také se stopami zvířat, které zanechávají v lesích, lukách, polích atd.

V poslední učebně si vyzkoušeli, zda poznají různá koření po čichu a zda dokáží přiřadit, z jaké rostliny se toto koření získává, také si vyzkoušeli "hmaťák" a rozeznávali přírodní vlákna od syntetických. Na závěr si mohli zasadit semínka do řeřichového panáčka, vytisknutého na 3D tiskárně.

Spokojení a obohacení o nové zážitky a poznatky se s vybranou odměnou za plnění úkolů přesunuli na další akci v RUVu prezentující využití 3D tisku ve výuce na ZŠ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info