Moderní trendy ve výuce antropologie

Anotace

Kurz se skládá z praktických laboratorních cvičení, jejichž cílem je seznámit účastníky s moderními atraktivními pomůckami v oblasti anatomie a fyziologie člověka, prevence zdraví škodlivých jevů (kouření, alkoholismus, přenos pohlavních chorob) a první pomoci. Účastníci kurzu, vyzkoušením si na „vlastní kůži“, získají praktické dovednosti z biologie člověka. Součástí kurzu budou laboratorní protokoly obsahující návody a nápady pro výuku.

Organizace

jeden celodenní kurz

termín – 24. 1. 2015 (8:00 – 17:00)

 

Sylabus Moderní trendy ve výuce antropologie

Zpráva o konání kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info