Ekosystémy a jejich ochrana

Anotace

V rámci výuky přírodopisu/biologie a průřezového tématu Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Environmentální výchova na ZŠ a SŠ se žáci seznamují s různými ekosystémy (je to jeden z konkrétních tematických okruhů). Odborná problematika transformovaná do teoretického učiva jak pro studenty učitelských fakult, tak i pro žáky ZŠ a SŠ je málo konkrétní pro místní podmínky. Tímto nabízíme učitelům ZŠ/SŠ možnost upevnit svoje dosavadní poznatky a poznat nové biotopy a organismy v rámci alternativních a progresivních výukových metod při terénních činnostech. Výjimečnost mnohých ekosystémů se odráží v jejich ochraně doplněné ochranou řídkých a vzácných organismů.

Konkrétní poznávání charakteristických ekosystémů bude realizováno v rámci dvou jednodenních terénních cvičení (údolí Říčky jako ukázkový prostor činností v přírodě, střední Pojihlaví s rozdílnými typy chráněných území) a dvou dvoudenních terénních cvičení (Jedovnice s bukovými až jehličnatými lesy a stojatou vodou rybníků, Pálava a okolí včetně lužního lesa a zaplavovaného území) s důrazem na komplexní ochranu zájmového území včetně managementu. S poznáním ekosystémů a charakteristik dané oblasti populární formou budou prohloubeny metody ověření základních botanických a zoologických pracovních postupů v přírodě. Účastníci zpracují problematiku dílčími úkoly a na závěr obdrží konkrétní populárně naučné materiály týkajících se typických ekosystémů a různých typů územní ochrany v České republice.

Organizace

Podzim 2014:

Údolí Říčky – 20. září 2014 » Závěrečná zpráva Říčky

Jedovnice – 27.-28. října 2014 » Závěrečná zpráva Jedovnice

Jaro 2015:

Pálava a okolí – 2.-3. dubna 2015 » Závěrečná zpráva Pálava

Střední Pojihlaví – 8. května 2015 » Závěrečná zpráva Pojihlaví

Poznámka:

Ekosystémy – sylabus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info