Geologické exkurze v okolí Brna pro učitele ZŠ a SŠ

 

Anotace

Cílem exkurzí budou významné geologické lokality na území Brna a v jeho nejbližším okolí. Získané poznatky budou učitelé moci využít při přípravě vlastních terénních cvičení s cílem probudit u žáků zájem o tuto problematiku.

Organizace

12.9.2014 » Zpráva o konání geologické exkurze 12. 9. 2014

Trvání: 8.00 – 16.00 h, odjezd od PdF MU – Poříčí 7 Brno

Kurz je zdarma.

Odjezd je autobusem – cestovné je zdarma.

S sebou jídlo na celý den. Zřejmě návštěva restaurace – oběd. Není hrazen.

Jižně od brněnské aglomerace

Lokalita Dolní Kounice – horniny brněnského masivu (jedna z nejstarších jednotek na Moravě: způsob lomové těžby a její vliv na okolní prostředí.

Lokalita Oslavany – profil v horninách svrchního karbonu a spodního permu tzv. boskovické brázdy: problémy hlubinného dobývání černého uhlí a vliv důlní činnosti na životní prostředí

Oslavanská pískovna – jedny z nejmladších třetihorních sedimentů karpatské předhlubně

Lokalita Rokytná: unikátní profil karbonským až permským komplexem slepencových hornin.

Výchozy u Mohelna: horniny moldanubika pocházející původně ze svrchního pláště a dokumentující tak jeho stavbu. Diskutována bude rovněž otázky vztahu podloží a rostlinného pokryvu na příkladu Mohelenské hadcové stepi.

 

13.9.2014 » Zpráva o konání geologické exkurze 13. 9. 2014

Trvání: 8.00 – 16.00 h, odjezd od PdF MU – Poříčí 7 Brno

Kurz je zdarma.

Odjezd je autobusem – cestovné je zdarma.

S sebou jídlo na celý den. Zřejmě návštěva restaurace – oběd. Není hrazen.

Severně od brněnské aglomerace

Lokalita Obora – Malý Chlum: křídové sedimenty naší největší sedimentární pánve. Opuštěný lom Malá Dohoda reprezentuje ukázky devonských vápenců Moravského krasu a specifických půdních profilů.

Lokalita Šošůvka: spodnokarbonské klastické sedimenty, které vznikly v těsné návaznosti na sedimentaci v Moravském krasu.

Lokalita Jedovnice: typické krasové jevy s diskuzí o způsobu vzniku těchto fenoménů. Součástí bude i prohlídka zdařilé geologické expozice v Rudici.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info