Metody práce s biologickým materiálem

Anotace

Cyklus praktických laboratorních cvičení (10 x 2 h) zaměřených na zpracování biologického materiálu – vhodných pro učitele ZŠ i SŠ. Cvičení jsou věnována práci s přírodninami a pomůckami. Účastník si osvojí různé biologické techniky spjaté se ziskem, determinací, archivací a zpracováním přírodnin, dále s výběrem, tvorbou a použitím pomůcek ve výuce. K jednotlivým cvičením budou vytvořeny metodické materiály využitelné pro výuku žáků na ZŠ. Na konci kurzu budou účastníci schopni vybrat např. vhodný mikroskop pro a pečovat o něj, zhotovit nativní a trvalý preparát pro potřeby výuky na, založit kulturu prvoků, založit herbář, založit výukovou sbírku hmyzu, sbírat, upravit a uchovávat různé další typy přírodnin (rostliny, ulity a lastury, pera ptáků). Účastníci budou schopni založit koutek živé přírody (mechárium, insektárium, akvárium, terárium) a chovat v něm organismy vhodné pro takto orientovanou výuku.

Takto koncipovaná cvičení zpřístupňují učitelům základních škol jak odborné metodické postupy a kritéria pro volbu vhodných biologických objektů a pomůcek, tak náměty na didaktickou transformaci. Získané poznatky a dovednosti mohou učitelé uplatnit jak v hodinách základního typu, tak při přípravě laboratorních prací, které jsou do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání začleněny v rámci tematického celku Praktické poznávání přírody.

Organizace:

10 x 2 vyučovací hodiny ve dvou dnech

2 termíny – svou náplní shodné

—————————————-

6. – 7. 2. 2015 – 10 x 2h (pá 6. 2. – 14:00 – 19:00, so 7. 2. – 8:00 – 18:00) » Zpráva o konání kurzu Metody práce s biologickým materiálem

10. – 11. 4. 2015 – 10 x 2h (pá 10. 4. – 14:00 – 19:00, so 11. 4. – 8:00 – 18:00) » Zpráva o konání kurzu Metody práce s biologickým materiálem

Sylabus Metody práce s biologickým materiálem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info