Přednášky „Geologické procesy a životní prostředí“

Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na celostní vnímání problematiky neživé přírody. Získané poznatky mohou být využity při modernizaci a popularizaci výuky tematických celků neživá příroda (přírodopis), základy ekologie (přírodopis), přírodní obraz Země (zeměpis) a životní prostředí (zeměpis).

Organizace:

Místo: Pedagogická fakulta Brno, Poříčí 7

Kurz je zdarma. 60 min přestávka na oběd – není hrazen.

11.9.2014 » Zpráva o konání kurzu Geologické procesy

Dopolední blok přednášek:

8.30 – 11.30

Endogenní procesy

(magmatismus, metamorfismus, stavba Země)

Odpolední blok přednášek:

12.30 – 15.30

Exogenní procesy

(voda, vítr, led, člověk – působení na horninové prostředí)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info